HỆ THỐNG IPCORE FPGA

Lancs CAM IPCore

Lancs LPM CAM cho phép tìm kiếm phần tử trong bộ cơ sở dữ liệu [...]

Lancs LPM CAM IPCore

Lancs LPM CAM cho phép tìm kiếm phần tử trong bộ cơ sở dữ liệu [...]

Lancs TCAM IPCore

Lancs TCAM IPCore được thiết kế, tối ưu cho các ứng dụng cần tìm kiếm [...]

Lancs ESP IPCore

Lancs ESP IPCore là IP xử lý gói tin trong giao thức ESP tốc độ [...]

Lancs AES-GCM IPCore

Lancs AES-GCM IPCore hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn NIST SP 800-38D; FIP-197 với [...]

Lancs AES IPCore

Lancs AES IPCore hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn NIST FIP-197 và băng thông [...]

Lancs Layer 2 Switch IPCore

Lancs Layer 2 Switch IPCore là lõi chuyển mạch có đầy đủ chức năng lớp [...]

Lancs Shared Memory IPCore

Lancs Shared Memory IPCore là core xử lý bộ đệm gói cải tiến và hiệu [...]