Lancs ESP IPCore

Lancs ESP IPCore là IP xử lý gói tin trong giao thức ESP tốc độ cao, tuân thủ đầy đủ các IETF RFC 4303/RFC 4301 với băng thông lên đến 200 Gbps.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng:

 • Băng thông xử lý gói tin ESP lên đến 200 Gbps;
 • Hỗ trợ chuẩn IETF RFC 4303/RFC 4301;
 • Hỗ trợ cả ba loại dịch vụ bảo mật ESP: Chỉ bảo mật, Chỉ toàn vẹn, Bảo mật và Toàn vẹn;
 • Hỗ trợ dịch vụ IPv4/ IPv6;
 • Hoạt động ở chế độ IPsec ESP Transport hoặc Tunnel;
 • Hỗ trợ nhiều thuật toán mã hoá, xác thực như AES-CCM (RFC 4309) và AES-GCM (RFC 5288);
 • Tự động tạo ESP padding generation và checking;
 • Giao diện tương thích chuẩn AXI-Stream;
 • Tương thích giao thức IKEv2 (RFC 5996).

Cấu hình:

 • Linh hoạt với nhiều chế độ khác nhau;
 • Có thể tích hợp với chuẩn mã hoá chung như AES, DES hoặc chuẩn mã hoá riêng của khách hàng;
 • Tối ưu tài nguyên theo yêu cầu về băng thông, độ trễ.

Công nghệ:

Nguồn VHDL, thiết kế kiểm thử trên FPGA và ASIC.

ỨNG DỤNG

 • Các thiết bị mạng yêu cầu tốc độ bảo mật cao;
 • Các thiết bị yêu cầu số kết nối lớn;
 • Thiết bị bảo mật thông tin chuyên dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *