Lancs TCAM IPCore

Lancs TCAM IPCore được thiết kế, tối ưu cho các ứng dụng cần tìm kiếm chuyên dụng, độ trễ thấp, số lượng tìm kiếm lớn trong các ứng dụng chế tạo thiết bị mạng, tìm kiếm cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng xác thực IoT.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng:

 • Xử lý hoàn toàn pipeline, cho phép tra cứu theo từng chu kỳ clock;
 • Độ trễ tra cứu nhỏ hơn 7 chu kỳ clock;
 • Xử lý tìm kiếm và cập nhật độc lập;
 • Tối ưu hóa cho từng thiết bị với Kiến trúc Multi-Pumping;
 • Tốc độ match/filter lên đến 400M tra cứu mỗi giây.

Cấu hình:

 • Nhiều chế độ cấu hình độ trễ tìm kiếm;
 • Cấu hình được độ rộng của từ khoá tìm kiếm và số phần tử cần tìm kiếm;
 • Cấu hình hệ số multi-pumping;
 • Cấu hình sử dụng sub-memory block là LUT hoặc BRAM để đạt hiệu quả xử lý tối đa.

Công nghệ:

Nguồn VHDL, thiết kế kiểm thử trên FPGA và ASIC.

ỨNG DỤNG

 • TIPCore ứng dụng để phát triển các sản phẩm:
 • Các loại thiết bị mạng;
 • Ứng dụng nén dữ liệu, mã hóa và bảo mật mạng;
 • Tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu lớn;
 • Ứng dụng trong IoT;
 • Mạng nơron nhân tạo;
 • Phân tích, kiểm tra sâu gói tin dựa trên phần cứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *