Lancs Layer 2 Switch IPCore

Lancs Layer 2 Switch IPCore là lõi chuyển mạch có đầy đủ chức năng lớp 2, có băng thông cao (lên đến 2Gbps), tích hợp thêm nhiều tính năng an toàn thông tin với đầy đủ API cho các hệ điều hành mạng.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng:

 • Hỗ trợ lên đến 128K bảng địa chỉ MAC dựa trên công nghệ CAM-based;
 • Hỗ trợ lên đến 16K L2/L3-ACL entries;
 • Hỗ trợ xử lý 4K VLAN_IDs;
 • Cấu hình và quản lý QoS;
 • Xử lý chỉnh sửa và kiểm soát lỗi gói;
 • Xử lý dịch vụ 802.1Q, multicast và broadcast;
 • Hỗ trợ đa giao điện 1G/10G/25G/100Gbps;
 • Khả năng chuyển mạch 100Gbps;
 • Độ trễ gói tin 64 /1514-byte: phụ thuộc FPGA;
 • Hỗ trợ Jumbo frame lên đến 32KB;
 • Tương thích chuẩn AMBA 4 AXI4-Stream.

Cấu hình:

 • Cấu hình kích thước bus,kích thước bộ đệm;
 • Giao diện mạng có thể điều chỉnh;
 • Thay đổi kích thước gói;
 • Tùy chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

Công nghệ:

MÃ nguồn VHDL, thiết kế kiểm thử trên FPGA và ASIC.

ỨNG DỤNG

IPCore ứng dụng để phát triển thiết bị chuyển mạch, thiết bị định tuyến L2, L3, NGFW, thiết bị tổng hợp mạng, thiết bị tăng tốc mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *