Lancs LPM CAM IPCore

Lancs LPM CAM cho phép tìm kiếm phần tử trong bộ cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ CAM với độ trễ cực thấp với số phần tử rất lớn.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng:

 • Hỗ trợ tất cả các loại chiều dài tiền tố prefix IPv4 (/0 – /32);
 • Thiết kế hoàn toàn pipeline để tìm kiếm trong tất cả chu kỳ clock;
 • Độ trễ tìm kiếm 5 chu kỳ clock khi dùng bộ nhớ nội;
 • Tốc độ tìm kiếm lên đến 400M lookup/s;
 • Tùy chọn sử dụng bộ nhớ ngoài để xử lý các dữ liệu lớn.

Cấu hình:

 • Memory-mapped AXI4-lite;
 • Tổng số entries;
 • Thuật toán băm;
 • Số lượng bảng prefix cho tìm kiếm song song;
 • (Tùy chọn) chuyển mạch giữa lựa chọn internal và external memory.

Công nghệ:

Nguồn VHDL, thiết kế kiểm thử trên FPGA và ASIC.

ỨNG DỤNG

LPM-CAM IPCore ứng dụng trong các thiết bị:

 • Thiết bị mạng;
 • Ứng dụng tăng tốc mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *