Lancs Shared Memory IPCore

Lancs Shared Memory IPCore là core xử lý bộ đệm gói cải tiến và hiệu suất cao, rất phù hợp cho các ứng dụng cần tốc độ xử lý và băng thông lớn (lên đến 2T Gbps). Thiết kế có cấu hình linh hoạt và được cung cấp giao diện AMBA 4 AXI4-Stream để dễ dàng tích hợp hệ thống.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng:

  • Băng thông ~2T Gbps
  • Hỗ trợ tối đa 256 kênh IDs
  • Độ trễ xử lý 16 ns/192 ns 64-byte/1514-byte packets
  • Memory-efficiency: 50%-100% phụ thuộc vào kích thước gói
  • Hỗ trợ các loại kích thước gói tin 64 – 9600 bytes
  • Tương thích chuẩn AXI-stream4

Cấu hình:

  • Kích thước core bus 128-4,096 bit.
  • Kích thước bộ nhớ tùy chọn.

Công nghệ:

  • Nguồn RTL có sẵn, thiết kế và kiểm thử trên FPGA và ASIC.

ỨNG DỤNG

IPCore ứng dụng để phát triển thiết bị mạng; thiết bị định tuyến L2, L3, Gateway, Router, NGFW; các giải pháp phân tích, lọc sâu gói tin; điều khiển, quản lý luồng thông tin theo băng thông, độ trễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *