Lancs AES IPCore

Lancs AES IPCore hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn NIST FIP-197 và băng thông lên đến từ 32Gbps trên một IPcore. IPCore đã sẵn sàng để được áp dụng cho các chế độ mật mã NIST phổ biến như ECB, CBC, OFB, CFB, CTR, GCM. Hiện đã được tích hợp trong các thiết bị với các giao thức như ESP, TLS của Lancs Nework và đối tác.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng:

 • Tốc độ mã hoá 1 IPcore lên đến 32Gbps;
 • Cho phép chạy nhiều IPcore đồng thời;
 • Tuân thủ NIST FIP-197;
 • Xử lý các khối dữ liệu 128 bit với giao diện dữ liệu vào/ra 8 – 128 bit;
 • Sử dụng các kích thước khóa 128-bit; 192-bit hoặc 256-bit;
 • Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Cấu hình:

 • Nhiều chế độ, tuỳ thuộc lựa chọn tối ưu tài nguyên, băng thông hay độ trễ;
 • Tùy chọn khối dữ liệu 128 bit với giao diện dữ liệu vào/ra: 8 – 128 bit;
 • ·Lựa chọn LUT-based S-box hoặc RAM-based S-box.

Công nghệ:

Nguồn VHDL, thiết kế kiểm thử trên FPGA và ASIC.

ỨNG DỤNG

AES IPCore có thể ứng dụng trong:

 • Tăng tốc cho các giao thức mạng yêu cầu mã hoá tốc độ cao: IPSec, TLS/SSL;
 • Cổng bảo mật tốc độ cao;
 • Các thiết bị mạng, an ninh mạng;
 • Các bộ mã hoá dữ liệu;
 • Các ứng dụng cần xử lý lượng kết nối cao như IoT, kết nối dịch vụ, trò chơi online;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *